El Centre d'Estudis Selvatans edita la revista miscel.lània anual Quaderns de la Selva i les monografies Estudis i Textos. També ha coeditat publicacions amb altres entitats o institucions, com el Taller d'Història de Maçanet de la Selva o el Consell Comarcal. Per tal d'unificar els criteris d'edició dels textos de les seves publicacions, el CES ha elaborat unes normes.

 
     Si navegeu amb Explorer, necessiteu la versió 8 o superior per a veure correctament aquesta pàgina.
Veure'n la llista amb els preus.Si voleu rebre informació sobre les publicacions del CES o voleu sol·licitar-ne algun exemplar, ompliu el següent formulari amb les vostres dades i indiqueu-ho en el camp Petició. En breu ens posarem en contacte amb vosaltres. Gràcies.
Les vostres dades no seran incloses en cap llistat ni es guardaran per a possibles usos de difusió de l'entitat.